Hvordan Installere ISPConfig På Ubuntu 10.04 LTS

Denne guiden vil vise deg steg for steg hvordan du installerer ISPConfig på en server med Ubuntu 10.04 LTS installert.

Utgangspunktet er at du har en ren installasjon av Ubuntu 10.04 uten LAMP (Linux, Apache, MySQL og PHP) samt at nettverket er ferdig konfigurert.

Hvis du er kunde av Webhuset, så har de en egen autoinstallerer for VPS-servere for ISPConfig. Les mer her.

I denne guiden har vi brukt ‘vim’ som editor. Se de mest vanlige vim kommandoene. IP adressen på serveren som vi har brukt i denne guiden er 8.8.8.8 – Du tilpasser / endrer IP adressen der det er nødvendig for å passe til ditt eget serveroppsett.

VIKTIG: Når du har funnet ut hvilket hostname som du skal bruke på serveren, så gå til din domeneleverandør, og pek (A record) hostname (server.mittdomene.no) til samme IP adresse som din server har. Du bør også opprette en rDNS (Reverse DNS) oppføring i DNS. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette eller mangler tilgang, kontakt din leverandør og be de sette opp rDNS på server.mittdomene.no mot din servers IP adresse.

Steg #1 – Logg på serveren som root bruker med SSH

1
sudo su -

Steg #2 – Sett opp et hostname på serveren

Hvis du har et primær-domene som du bruker (mittdomene.no), så er det vanlige her å bruke et hostname som f.eks: server.mittdomene.no

Nå, skal vi endre /etc/hosts filen. Når du har kommet inn i filen, trykk på ‘i’ på tastaturet ditt. Da går du inn i redigeringsmodus i vim. Får å komme ut av redigeringsmodus trykker du på ESC.

1
vim /etc/hosts

Under linjen som starter med 127.0.0.1, legg til følgende kode.

1
8.8.8.8   server.mittdomene.no   server

Det skal da se noe lignende ut som dette:
ISPConfig - Ubuntu, change hostname

Nå må vi lagre endringene som er gjort i /hosts/etc filen. :wq = write & quit

1
:wq

Så må vi kjøre følgende kommandoer: (Husk å endre “server.mittdomene.no” til det hostnamet som du har valgt å bruke.

1
2
echo server.mittdomene.no > /etc/hostname
/etc/init.d/hostname restart

Så sjekker vi at hostname er riktig satt opp med følgende kommandoer:

1
2
hostname
hostname -f

Begge skal nå vise: server.mittdomene.no

Steg #3 – Oppdatere Repositories På Serveren

Nå skal vi oppdatere /etc/apt/sources.list

1
vim /etc/apt/sources.list

Slett alt av innhold ved å holde “d” knappen nede på tastaturet.

Lim inn følgende:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid universe
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates universe
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid multiverse
deb http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse
deb-src http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu lucid-security multiverse
# ClamAV
deb ftp://ftp2.de.debian.org/debian-volatile stable/volatile main
deb ftp://ftp2.de.debian.org/debian-volatile stable-proposed-updates/volatile main

(Når du er i filen, trykk ‘i’ på tastaturet, kopier koden og lim inn. Gå ut av redigering med ESC, deretter tast: :wq Du har nå lagret filen og er klar for nest steg.

Steg #4 – Oppgrader Serveren

1
2
aptitude update
aptitude safe-upgrade

Serveren begynner nå å hente ned oppdateringer og installerer samtidig disse på serveren. Når den er ferdig, så kjør en omstart av serveren før vi går videre til neste steg.

1
reboot

Steg #5 – Endre Default Shell

1
dpkg-reconfigure dash

Install dash as /bin/sh? Svar: NO

Steg #6 – Fjerne AppArmor

1
2
3
/etc/init.d/apparmor stop
update-rc.d -f apparmor remove
aptitude remove apparmor apparmor-utils

Steg #7 – Synkroniser Systemklokken

1
aptitude install ntp ntpdate

Steg #8 – Installer Postfix, Courier, Saslauthd, MySQL, rkhunter, binutils

1
aptitude install postfix postfix-mysql postfix-doc mysql-client mysql-server courier-authdaemon courier-authlib-mysql courier-pop courier-pop-ssl courier-imap courier-imap-ssl libsasl2-2 libsasl2-modules libsasl2-modules-sql sasl2-bin libpam-mysql openssl getmail4 rkhunter binutils maildrop

Du vil få følgende spørsmål:
New password for the MySQL “root” user: <– Skriv inn ønsket MySQL root passord
Repeat password for the MySQL “root” user: <– Skriv inn ønsket MySQL root passord på nytt
Create directories for web-based administration? <– No
General type of mail configuration: <– Internet Site
System mail name: <– server.mittdomene.no (Husk at her må du inn med ditt eget hostname)
SSL certificate required <– Ok

Steg #9 – Konfigurere MySQL til å godta eksterne koblinger

OBS: Hvis du kun skal koble til MySQL via localhost, så kan du hoppe over dette punktet.

1
/etc/mysql/my.cnf

Sett en # tegn forran 127.0.0.1 så det ser ut som dette:
#bind-address = 127.0.0.1

Lagre filen og restart MySQL.

1
/etc/init.d/mysql restart

Steg #10 – Slette og sette opp nye SSL-sertifikater for IMAP-SSL og POP3-SSL

1
2
3
cd /etc/courier
rm -f /etc/courier/imapd.pem
rm -f /etc/courier/pop3d.pem

Så må vi endre 2 filer. I filene, bytt ut CN=localhost med CN=server.mittdomene.no
Fil 1 som må endres

1
vim /etc/courier/imapd.cnf

Fil 2 som må endres

1
vim /etc/courier/pop3d.cnf

Så lager vi sertifikatene:

1
2
mkimapdcert
mkpop3dcert

Så restarter vi Courier-IMAP-SSL og Courier-POP3-SSL:

1
2
/etc/init.d/courier-imap-ssl restart
/etc/init.d/courier-pop-ssl restart

Steg #11 – Installer Amavisd-new, SpamAssassin, And Clamav

1
aptitude install amavisd-new spamassassin clamav clamav-daemon zoo unzip bzip2 arj nomarch lzop cabextract apt-listchanges libnet-ldap-perl libauthen-sasl-perl clamav-docs daemon libio-string-perl libio-socket-ssl-perl libnet-ident-perl zip libnet-dns-perl

Steg #12 – Installer Apache2, PHP5, phpMyAdmin, FCGI, suExec, Pear, And mcrypt

1
aptitude install apache2 apache2.2-common apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils libexpat1 ssl-cert libapache2-mod-php5 php5 php5-common php5-gd php5-mysql php5-imap phpmyadmin php5-cli php5-cgi libapache2-mod-fcgid apache2-suexec php-pear php-auth php5-mcrypt mcrypt php5-imagick imagemagick libapache2-mod-suphp libopenssl-ruby libapache2-mod-ruby

Du får følgende spørsmål:
Web server to reconfigure automatically: <– apache2
Configure database for phpmyadmin with dbconfig-common? <– No

Så må vi aktivere Apache-modulene suexec, sll, actions og include (samt dav, dav_fs, og auth_digest)

1
2
a2enmod suexec rewrite ssl actions include
a2enmod dav_fs dav auth_digest

Så kjører vi en omstart av Apache:

1
/etc/init.d/apache2 restart

Steg #13 – Installer PureFTPd And Quota

FTP:

1
aptitude install pure-ftpd-common pure-ftpd-mysql quota quotatool

Så må vi passe på at “start mode” er satt til “standalone” samt at VIRTUALCHROOT=true:. Åpne og rediger filen.

1
vim /etc/default/pure-ftpd-common

De 2 linjene som er viktige er:
ISPConfig - FTP konfigurasjon

Så restarter vi PureFTP:

1
/etc/init.d/pure-ftpd-mysql restart

Nå skal vi gjøre en liten endring i /etc/fstab på serveren.

1
vim /etc/fstab

Etter “errors=remount-ro” i filen, legg til: ,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0

Lagre filen (:wq) – Filen skal nå se slik ut:
ISPConfig - quota

Så må vi skru på Quota” på serveren:

1
2
3
touch /aquota.user /aquota.group
chmod 600 /aquota.*
mount -o remount /
1
2
quotacheck -avugm
quotaon -avug

Steg #14 – Installer BIND DNS Server

1
aptitude install bind9 dnsutils

Steg #15 – Installer Vlogger, Webalizer og AWstats

1
aptitude install vlogger webalizer awstats
1
2
mkdir /usr/share/awstats/tools
cp -prf /usr/share/doc/awstats/examples/awstats_buildstaticpages.pl /usr/share/awstats/tools/awstats_buildstaticpages.pl

Steg #16 – Installer fail2ban

1
aptitude install fail2ban

Steg #17 – Installer php5-XCACHE

1
aptitude install php5-xcache

Steg #17 – Opprett /etc/mailname med hostnamet til serveren din

1
vim /etc/mailname

Skriv inn: server.mittdomene.no
Lagre (:wq)

Steg #18 – Nå installerer vi selve ISPConfog kontrollpanelet.

1
2
3
4
cd /tmp
wget http://prdownloads.sourceforge.net/ispconfig/ISPConfig-3.0.4.6.tar.gz
tar xvfz ISPConfig-3-stable.tar.gz
cd ispconfig3_install/install/
1
php -q install.php

I installasjonsprosessen blir du spurt om følgende:
Select language (en,de) [en]: <– ENTER
Installation mode (standard,expert) [standard]: <– ENTER
Full qualified hostname (FQDN) of the server, eg server1.domain.tld [server.mittdomene.no]: <– ENTER
MySQL server hostname [localhost]: <– ENTER
MySQL root username [root]: <– ENTER
MySQL root password []: <– Ditt MySQL root passord. (Steg #8)
MySQL database to create [dbispconfig]: <– ENTER
MySQL charset [utf8]: <– ENTER
Country Name (2 letter code) [AU]: <– ENTER
State or Province Name (full name) [Some-State]: <– ENTER
Locality Name (eg, city) []: <– ENTER
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: <– ENTER
Organizational Unit Name (eg, section) []: <– ENTER
Common Name (eg, YOUR name) []: <– ENTER
Email Address []: <– ENTER

GRATULERER! – ISPConfig er ferdig installert og klar til bruk

Du har nå satt opp og konfigurert din server til å kjøre perfekt med ISPConfig kontrollpanelet.

ISPConfig bruker port 8080, så hvis du er bak en firewall, husk å åpne opp for denne porten.

Standard login er admin / admin. Dette bør endres så snart som mulig.

Hvis du har spørsmål eller lurer på noe, så ikke nøl med å legg igjen en kommentar under.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email
 • Stian

  Steg#2 – Hvor det står:

  /etc/init.d/hostname.sh restart

  Funket ikke for meg, måtte i steden kjøre:

  /etc/init.d/hostname.sh restart

  – Stian

 • Hogne Vevle

  Stian: Artikkelen er nå oppdatert.