Installere IonCube Loader på Linux server

Denne artikkelen tar for seg hvordan du installerer IonCube Loader på din Linux server med Ubuntu som OS. Guide for hvordan du installerer Zend Optimizer finner du her.

Guiden forutsetter at du er er logget på din server med SSH som su / root bruker.

Steg #1
Last ned IonCube Loader med wget. I dette tilfellet er det for 64bit Linux / Ubuntu server.

1
wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz //test

Steg #2
IonCube LoaderNå må du pakke ut filen du har lastet ned til serveren. Kommandoen er:

1
tar -zxvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz

Steg #3
Flytt kun IonCube loaderen du trenger eller pakk ut hele IonCube-mappen hvor som helst. Bruk følgende kommando:

1
mv -R ioncube/ /usr/local/lib/

Steg #4
Nå må du editere php.ini på serveren / legge til IonCube loaderen. Dette gjør du med følgende kommando:

1
vim /etc/php5/apache2/php.ini

Legg så til følgende linje i php.ini filen:

1
zend_extension=”/usr/local/lib/ioncube/ioncube_loader_lin_x.x.so”

OBS: Bytte ut “x.x” i filnavnet over med filnavnet som passer til PHP versjonen på din server. F.eks: Hvis du har PHP 5.3.0 så bli filnavnet: ioncube_loader_lin_5.3.so

Steg #5
Restart apache. Det gjør du med følgende kommando:

1
/etc/init.d/apache2 restart
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email