Linux shell-tips

bash, eller Bourne again shell, er standard skall i de fleste Linux-distribusjoner. Det er et av de mest populære skallene, og har mange egenskaper for å bedre produktiviteten. I denne bloggposten skal vi se nærmere på noen av disse egenskapene.

Brace Expansion
Et tricks er “brace expansion”, hvor en liste av strenger adskilt med komma blir ekspandert til seperate argumenter. Listen er omringet av såkalte “braces”, tegnene { og }. Det skal ikke være mellomrom rundt kommaene. For eksempel:

1
~ $ mkdir katalog{a,b,c,d}

Dette vil opprette mappene kataloga, katalogb, katalogc og katalogd.

Man kan også neste sammen flere “braces”.

1
2
~ $ echo {{a,b,c}1,2,3}
a1 b1 c1 2 3

Dette kan være nyttig om man ønsker å kopiere en fil, f.eks ta en sikkerhetskopi av en fil.

1
~ $ cp /usr/local/apache2/conf/httpd.conf{,.bk}

Dette vil kopiere /usr/local/apache2/conf/httpd.conf til /usr/local/apache2/conf/httpd.conf.bk

Opprette kataloger med underkataloger i samme kommando

For å opprette en mappe med en eller flere undermapper kan man bruke mkdir-kommandoen flere ganger.

1
2
~ $ mkdir katalog
~ $ mkdir katalog/underkatalog

Et bedre alternativ er å bruke -p-opsjonen til mkdir:

1
~ $ mkdir -p katalog/underkatalog

Kjøre flere komandoer I de fleste skall kan man kjøre flere kommandoer ved å plassere et semikolon (;) mellom kommandoene.

1
~ $ mkdir katalog; mkdir katalog/underkatalog

I noen tilfeller ønsker man kun å kjøre kommandoer dersom den forrige kommandoen lyktes.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email