Sette opp blokkering av IP-adresser i IIS

Noen ganger kan det være greit å forhindre enkelte IP-adresser tilgang til en website eller begrense trafikken. Da kan Dynamic IP Restriction være til hjelp. Dynamic IP Restrictions er en extension som kan installeres via Web Platform Installer.

1. For å installere “Dynamic IP Restrictions” modulen benytter vi “Microsoft Web Platform Installer”. Klikk her for å laste ned denne.
dynamic1
2. Når denne er installert klikk på start og finn ”Microsoft Web Platform Installer” ikonet eller begynne å skrive navnet i søkefeltet som kommer opp når du klikker “Start”.
dynamic2
3. Hak av for “Dynamic IP Restrictions 1.0 Beta” og klikk “Install”.
dynamic3
4. Klikk på Start, Administrative Tools, så Internet Information Services (IIS) Manager. Klikk på servernavnet eller et web-område for å legg til restriksjoner på hele server eller kun et web-område. I denne posten velger vi “Default Web Site” web-område.
dynamic4
5. I menyen til høyre klikk på “Edit Dynamic Restrictions” for å dynamisk blokkere IP-adresser. Du kan i tilegg klikke på “Add Allow Entry” eller “Add Deny Entry” for å skrive inn IP-adresser/utrykk som skal være blokkert eller ikke.
dynamic5
6. I dette vinduet kan du velge å blokkere IP-adresser basert på antall samtidige spørringer mot serveren og/eller basert på antall spørringer over tid. Vi har valgt å gi hver IP 50 samtidige spørringer og maks 500 spørringer per 5. sekund. Hvis det kommer flere spørringer vil IP-adressen bli blokkert i 10 sekunder og få feilkoden 403 tilbake. Velg “Apply” i menyen til høyre for å aktivere.
dynamic6
7. Hvis noen IP-adresser har blitt sperret basert på dine restriksjoner kan du se disse ved å klikke “Show Blocked Addresses” i menyen til høyre.
dynamic7
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email