Sette opp en website i IIS

I denne guiden skal vi legge til en ny website i IIS. Domenenavnet vi skal jobbe med heter allinpreflop.com.

Først starter vi med å bestemme oss for hvor på harddisken vi ønsker å lagre den nye websiten og så lage katalogstrukturen for den nye siten.

Da starter vi Windows Explorer ved å klikke Start å går til Computer. Vi dobbelklikker så på den harddisken vi skal bruke (i dette tilfellet C:).

Nå fortsetter vi med å lage en hjemmekatalog hvor vi kan legge alle websiter på serveren. Den kaller vi home.

Vi klikker oss så videre inn i home og lager en egen katalog for det nye nettstedet vi skal opprette i dag. Vi kaller katalogen allinpreflop.com.

Under denne katalogen lager vi to nye kataloger. Den første kaller vi logs – her skal vi la webserveren lagre loggene for websiten vår. Den siste kaller vi www og det er her vi skal legge alle filene som skal være tilgjengelig på webben

Nå kan vi konfigurere webserveren til å håndtere forespørsler for allinpreflop.com-domenet vårt.

Først må vi starte IIS Manager som er grensesnittet mot webserveren. Det gjør vi ved å klikke Start -> søk ´IIS´ og trykk Enter.

Ekspander så servernavnet og høyreklikk Sites.

Klikk Add Web Site.

Under Site Name fyller vi inn domenenavnet. I vårt tilfelle allinpreflop.com.

Klikk på … ikonet bak Physical path og finn frem til www-katalogen under c:\home\allinpreflop.com som vi laget i sted.

Under Hostname skriver vi inn www.allinpreflop.com.

Da er vi ferdige. Bare klikk OK for å fullføre og legge til websiten.

De fleste vil antakeligvis at websiten skal svare selv om brukeren skriver inn www.allinpreflop.com eller bare allinpreflop.com uten www foran.

Dette er enkelt å løse. Bare høyreklikk på den nye websiten i menytreet i IIS Manageren og velg Edit Bindings.

Klikk Add og i boksen for Host name skriver du bare inn domenenavnet ditt uten www foran. Klikk OK og deretter Close.

Nå svarer websiten både med og uten www.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email
  • en slik guide har jeg lett etter lenge. har ikke penger å hoste siden min på hotel